Borås Museum
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Älskade Korg!

Utställningen Älskade korg vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet. Kan vi hålla det klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?

Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg. Korgen som bärhjälp, transport och förvaring har en lång tradition i Sverige och korgmöbler har blivit en trend i våra inredningsbutiker. Även i webbutiker har korgen i digital form en given plats. Däremot finns det inte många korgmakare kvar i Sverige och kunskapen om hur man binder och flätar korgar försvinner bort.

I utställningen lyfts korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, skapande och historia. Utställningen visar en mängd korgar, material och korgtekniker från olika delar av Sverige samt korgar från drygt trettio samtida korgslöjdare.

Utställningen Älskade korg kommer att visas på Borås museum 1 juni – 31 augusti 2024. Korgar med lokal anknytning från museets egen samling kommer att visas tillsammans med utställningen för att belysa korgtyper som är representativa för Sjuhäradsbygden.

Program

Under sommaren arrangerar vi flera programpunkter på temat korg och slöjd. Se Borås Museums aktivitetssida.

 

Älskade korg är en vandringsutställning som ingår i projektet Korgen lyfter och produceras av Sörmlands museum i samarbete med Östergötlands läns hembygdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund.