Borås Museum
Stängt idag
Stängt idag
Textilmuseet

Aktiviteter

Här uppdaterar vi kontinuerligt aktiviteter och visningar på Borås Museum. Håll dig informerad om kommande aktiviteter på vår Facebook och Instagram, där heter vi borasmuseum.