Borås Museum
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Foto: Anna Sigge

Foto och arkiv

Borås Museums och Textilmuseets gemensamma arkiv finns på Textilmuseet. Där finns, förutom dokumentation om textilindustrin, lokalhistoriskt material från Borås och Sjuhäradsbygden, bland annat fotografier och olika äldre arkivhandlingar som skänkts till museet. Här finns också tidningsklipp om lokalhistoriska ämnen, textilindustri med mera.

I arkivet finns även handlingar från tidigare utställningar och fotografier som museerna tagit genom åren eller som skänkts till oss.

Bibliotek

Borås Museum och Textilmuseet har ett gemensamt referensbibliotek, som förvaras på Textilmuseet. Här finns böcker, tidskrifter och kataloger som speglar museernas inriktningar textil och lokal- och kulturhistoria.

Besök och bokning av bibliotek och arkiv

Kontakta oss på textilmuseet@boras.se eller ring +46 33-35 89 50 för att boka tid och vägledning.