Borås Museum
Stängt idag
Stängt idag
Textilmuseet

Skola

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Sjuhäradsbygdens kulturhistoria har en särskild plats hos oss och ingår som en naturlig och levande del i vårt utbud.

Borås Museum utgör, tillsammans med Textilmuseet, De kulturhistoriska museerna i Borås. Vi erbjuder visningar och skolprogram för elever från förskoleåldern till gymnasiet samt vuxenutbildningar.

Våra skolprogram bygger på att alla elever ska känna sig inkluderade, bli sedda och komma till tals under besöket. Ambitionen är att våra visningar bjuder in till aktiva diskussioner kring olika frågeställningar. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna, utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå. Skolprogrammen på museerna har en tydlig förankring i Lgr22.

Bokning och priser

Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se
Kontakt: Annika Åkesson annika2.akesson@boras.se
Priser: Kostnadsfritt för skolor inom Borås Stad, övriga riket 700 kr.

Borås Museums skolprogram

Från A till Ö med Mumin i friluftsmuseet
På Borås Museum visas utställningen Från A till Ö med Mumin. Temat för utställningen är känslor och bygger på bokstäver, bilder och berättelser. Vid ett besök kommer klassen delas upp i två grupper, ena gruppen utforskar utställningen med en lärare, vi skickar lärarhandledning till er i samband med bokning. Den andra gruppen går på bokstavsjakt ute i Ramnaparken och i husen tillsammans med museipedagog.

Åk F-2, september och oktober

Vad vill du veta om Dannikekvinnan och hennes tid?

På Borås Museum finns kvarlevor från en ung kvinna som levde mot slutet av stormaktstiden. Kvinnan hittades i en torvmosse i Dannike och kallas därför Dannikekvinnan. Varför hon blev begravd i en mosse vet vi inte, men i mossar finns syror som konserverar, så delar av kläder, hennes skor och hår finns kvar. Allt det här kan du se hos oss på museet.

Snart är det dags att göra en ny utställning kring Dannikekvinnan och vi vill gärna ta del av elevernas åsikter kring detta! Vi börjar med visning av den befintliga utställningen och med den som utgångspunkt diskuterar vi sedan hur innehållet i en ny utställning skulle kunna vara. Beroende på årkurs får eleverna olika uppgifter kring detta. Boka in dina elever och ge dem chans att påverka innehållet i kommande utställning!

Livet förr

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in i husen och pratar om hur livet var för de människor som en gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter eleverna.

Bokas under perioden april-oktober, visningen tar cirka 60 minuter.
Förskola-f-klass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, Grundsär, Årskurs 7-9 Gymnasiet

Stadsvandring

En resa i Borås historia innanför de tidigare Staketgatorna, idag Yxhammarsgatan och Fabriksgatan, mellan Söderport och Norrport. Vi pratar om varför staden hade tydliga gränser. Stadens monopol på handel, tullar och smuggling. Målet med vandringen är att väcka nyfikenhet hos eleverna och att motivera till fortsatt kunskapsinhämtning om sin närmiljö samt ge eleverna en historisk rumsuppfattning.
För- och efterarbete - Inför besöket finns ett lärohäfte som innehåller ett grundmaterial om Borås förr i tiden som ni kan förbereda eleverna med i skolan.
Stadsvandringen kan bokas under perioden april-oktober.

Observera! samling vid Textilmuseet, vandringen tar cirka 60 minuter.
Årskurs 1-4

Textilmuseets skolprogram

Upptäck museet

För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I deras takt upptäcker vi därför museet, vi kikar runt i utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut oss. I den här visningen är det barnens nyfikenhet och lust som styr var vi hamnar.
Förskolan

Maskinvisning – från bomullsfiber till jeanstyg

Under visningen får ni veta allt om hur ett tyg blir till och se hela processen steg för steg.

Maskinvisningarna går bra att anpassa efter ålder och önskemål. De kan fokusera på allt ifrån designprocess, textilindustrihistoria till textilindustrin idag.
Åk 2-9 och gymnasiet

Visning, Textil Kraft

Varför ligger Textilmuseet i Borås? Vad är textil och hur tillverkas det? Och var, i Borås eller någon annanstans, tillverkas våra kläder? En visning i vår basutställning Textil Kraft går att lägga upp på olika sätt beroende på era intressen, det kan handla om industrialiseringen, konsumtion och miljö, globala arbets- och levnadsförhållanden eller hembygd. Här möts lokalt och globalt, historia och nutid. Eleverna får möta textilmaskinerna, tekniken, kraftkällorna, textilarbetaren, arbetsvillkoren, konsumtionsproblematiken, miljön, forskningen och textilbranschens framtid.
Åk 1-6

Kläder & Couture

I slutet av 2021 invigde Textilmuseet utställningen Kläder & Couture. Utställningen berättar om hur Sverige inspirerades av Paris-modet under mitten av 1900-talet. Vi får följa historien om hur ett mindre konfektionsföretag i Borås utvecklades till att bli bland kvalitetsmedvetna damer i hela landet. Då såg produktion och konumtion annorlunda ut mot i dag, det tillverkades färre plagg med högre kvalitet. Hur kan vi inspirerars av det i dag? Hur ser framtidens företag och konsumtion ut? Utställningen kan kombineras med Textil Kraft eller Textil konsumtion, miljö och arbetsvillkor.

Åk 5 – gymnasiet