Borås Museum
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Borås Museums byggnader

Friluftsmuseet i Ramnaparken skapades för att bevara byggnader som representerar Sjuhäradsbygdens historia. Insamlingen av byggnader var en reaktion på industrialiseringens snabba förändring av samhället. Den traditionella jordbruksbebyggelsen ansågs hotad och friluftsmuseerna blev ett sätt att bevara det gamla för framtiden.

En del av byggnaderna ändrades i detaljer när de flyttades hit och andra har förändrats senare under den långa tid de stått i Ramnaparken. Det är därför inte alltid lätt att avgöra vad som då ska ses som ”ursprungligt”.

De flesta av byggnaderna ägs av De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening, medan Borås Stad har ansvar för förvaltandet. Detta sköts av Lokalförsörjningsförvaltningen i samverkan med museets personal.

Byggnadsvården på Borås Museum

Borås Stads resurser för byggnadsvård är begränsade, men med hjälp av en underhållsplan prioriteras åtgärder för en stadig förbättring och arbetet för att åstadkomma ett bättre kontinuerligt underhåll pågår. Under de senaste åren har bland annat Marbostugan genomgått en större restaurering, ett nytt torvtak har lagts på Sjötoftaboden och fasaden på både Nymanska gården och Ramnakyrkan har målats om.

Våra grundläggande principer vid åtgärder på friluftsmuseets byggnader är att traditionella material och metoder ska användas så långt möjligt och att åtgärderna utförs av erfarna hantverkare.

Ibland krävs avsteg från grundprinciperna, exempelvis av ekonomiska eller långsiktigt praktiska skäl. Exempelvis används platonmatta och takpapp som underlagsmaterial under vissa tak på museet, istället för näver och liknande material. Det ger oss bättre garantier för att fukt hålls ute och vi spar dessutom pengar som kan läggas på andra viktiga insatser.

Besöka byggnaderna

Under öppettid kan du själv titta in i ett urval av stugor som vi låser upp. Om du vill veta mer om Borås Museums byggnader är du välkommen att kontakta museets personal.