Borås Museum
Stängt idag
Stängt idag
Textilmuseet

Liv, lust och längtan

Vår basutställning om Borås och Sjuhärad. Här möter du människoöden och händelser ur historien.

Handel hade länge bedrivits i de här trakterna av kringresande gårdfarihandlare, eller knallar som de senare kom att kallas. I övriga delar av landet fick handeln endast bedrivas i städer så missnöjet med knallarna växte. Till sist kom kravet från regeringen att om knallarna ville fortsätta med sin handel skulle de antingen flytta till en stad eller själva grunda en ny stad. Därmed grundades Borås år 1621.

Liv, lust och längtan rymmer såväl handel och produktion som stadsbränder och äktenskapsbrott.