Borås Museum
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Framtiden var här

Utställningen Framtiden var här utforskar kulturarv i förhållande till teknikens och digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Kan vi med digitaliseringens hjälp komma närmre några av de innovationer och innovationsprocesser som har med människans energiförsörjning att göra och som har format och förändrat vårt samhälle?

Hur skapas innovationer, vem kan vara innovatör, hur går det egentligen till och vilka föreställningar kring detta bär var och en av oss på? Dessa frågor undersöks i utställningen tillsammans med RISE Interactive och kulturföreningen Utopia i projektet Alla kan innovera! Projektet har utmynnat i en första prototyp av ett interaktivt spelrum som kommer att vidareutvecklas under hösten tillsammans med skolelever. Spelrummet är en del av utställningen.

Det interaktiva spelrummet är uppbyggt som ett escape room i VR för tre spelare. Här kommer museets besökare kunna prova på att vara medskapare i historiska innovationer som rör uppvärmning. Hur har man genom historien löst utmaningar kopplade till dessa och hur ska vi lösa de utmaningar som vi ställs inför idag?