Textilmuseet
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Foto: Anna Sigge

Föremål

Museets dräktsamling

En stor del av Textilmuseets dräktsamling utgörs även av exempel på finare och festligare kläder. Tiden kring 1870-1920 är väl representerad med exklusiva modeplagg i siden, sammet, spets och fint kläde. Mer vardagliga kläder finns framför allt från 1930-talet och framåt, även om museet också har en del exempel på s.k. folklig modedräkt från 1800-talet, d.v.s. plagg av modekaraktär som allmogen använde i bygder utan lokalt särpräglat dräktskick.

Det folkliga dräktmaterialet består både av originalplagg från Sjuhäradsbygden och av nytillverkade bygdedräkter från hela landet. När det gäller originalplaggen har framför allt Toarps socken med sin ålderdomliga dräkt en särställning.

Textilier

Textilmuseets samlingar består inte bara av dräkter, utan också av andra textila föremål. Broderier, lapptäcken, bolster, dynor, dukar och mattor finns insamlade från allmogemiljö. Också mer moderna brukstextilier och produkter har samlats in.

En stor del av museets samlade textilier utgörs av tyglängder med tryckta eller vävda mönster, framför allt från Sjuhäradsbygdens många textilföretag. Samlingen visar upp både textil mönsterformgivning och utvecklingen av textil tryckteknik under över ett sekel.

Andra kategorier av föremål som museet förvaltar är kyrkliga textilier. Dessa inkluderar bl.a. en mässhake från 1600-talet med ett applicerat 1300-talsbroderi, samt ett antependium från 1699 som enligt uppgift tillverkats till invigningen av kapellet på Torpa Stenhus. Museet har också en liten samling med arkeologiska textilier från Egypten, s.k. koptiska textilier.

Textilmaskiner

Textilmuseet har en unik samling av maskiner som speglar den textilindustriella utvecklingen. I museets samlingar finns 400 textilmaskiner, inklusive symaskiner. Maskinerna visar inte enbart den tekniska utvecklingen från 1800-talet fram till idag, utan även hela tillverkningsprocessen. Samlingen innehåller bland annat kardverk, spinnmaskiner, vävstolar och trikåmaskiner.

Förutom maskiner har museet även samlat in en stor mängd specialverktyg och relaterade föremål från olika textilföretag. Här finns allt från stämpelklockor till olika mätinstrument, tillsammans med föremål som speglar arbetsmiljö och arbetsprocessen.

Textila redskap

Redan innan industrialismen började var bygden känd för sina textilier. I den kulturhistoriska samlingen finns en stor mängd äldre textila redskap, de flesta från Sjuhäradsbygden. Här finns bland annat linfästen, mangelbräden, spinnrockar, bandvävstolar, varpor och vackra fästmansgåvor. Föremålen är från 1600-talet och framåt.

Textil konst

Museets samling med textil konst utgörs av exempel på textila verk med tyngdpunkten på 1960-90-talet, framför allt av konstnärer från eller verksamma i Västsverige. På senare år har verk av Nordic Award in Textiles-pristagarna köpts in och samlingarna har även utökats med exempel på samtida textil konst genom investeringsmedel från Borås Stad.

Tygprover

Textilmuseet har en mycket stor mängd tygprover. Det rör sig uppskattningsvis om över en miljon enskilda prover, till större delen i form av provböcker från olika textilföretags. I flera fall är provböckerna ordnade efter säsongs- eller årskollektioner vilket gör det möjligt att följa ett företags hela produktion år efter år.

Studiesamling

Textilmuseet har också en stor s.k. rekvisitasamling, eller studiesamling. På det hela taget speglar rekvisitasamlingen museets övriga samlingar, men har som syfte att kunna användas och hanteras friare då föremålen inte är inmärkta. Rekvisitakläder kan användas, tvättas och ställas ut utan restriktioner. Trots - eller kanske just på grund av - sin status som icke-museiföremål är rekvisitan är en viktig del av museets samlingar. Den gör det möjligt för besökare att själva prova och känna på äldre textilier och kläder på ett sätt som inte går att göra med vanliga museiföremål.